Objętościowy współczynnik przepływu

Z Encyklopedia pneumatyki

Jednostką w układzie SI określającą objętościowy współczynnik przepływu jest $ [\frac{m^3}{s}] $. Jednakże często stosowaną jednostką jest też $ [\frac{l}{s}] $ jeżeli mówimy o objętościowym współczynniku przepływu dla sprężarki. Ten objętościowy współczynnik przepływu nazywany jest wydajnością sprężarki i jest wyrażany w litrach normalnych na sekundę ($ [\frac{Nl}{s}] $) lub określany jako swobodny wydatek powietrza ($ [\frac{l}{s}] $). Przy przepływie powietrza wyrażonym w litrach normalnych na sekundę ($ [\frac{Nl}{s}] $) wydatek powietrza przeliczany jest do "warunków normalnych" tzn. 1.013 bar i 0°C. Ta jednostka używana jest głównie wtedy jeżeli chcemy określić masowe natężenie przepływu.

Przy pomocy swobodnego wydatku powietrza wydajność sprężarki przeliczana jest do standardowych warunków panujących przy wlocie powietrza (ciśnienie wlotowe i temperatura wlotowa). W ten sposób można się przekonać ile metrów sześciennych powietrza utworzyłoby sprężone powietrze gdyby jeszcze raz mogło się rozprężyć do warunków otoczenia. Relacja między dwoma objętościowymi współczynnikami przepływu jest następująca (należy zwrócić uwagę, że poniższy wzór nie uwzględnia wilgotności powietrza):

$ Q_i = {{Q_n \times (273 + T_i) \times 1,013} \over {273 \times p_i}} $

  • $ Q_i $ - objętościowy współczynnik przepływu jako swobodny wydatek powietrza (l/s)
  • $ Q_n $ - objętościowy współczynnik przepływu jako iloraz: normalne litry / sekundę (Nl/s)
  • $ T_i $ - temperatura wlotowa (°C)
  • $ p_i $ - ciśnienie

Bibliografia