Obsługiwanie

Z Encyklopedia pneumatyki

Ogół procedur obejmujących bieżącą kontrolę bądź przegląd układu lub zespołu, mające na celu upewnienie się o poprawnej pracy, tudzież zlokalizowanie niesprawności, naprawy serwisowe, wymiany niesprawnych elementów, regulację, bieżącą konserwację, oraz utrzymanie potrzebnych charakterystyk pracy.