Oddzielacz

Z Encyklopedia pneumatyki

Element oddzielający zanieczyszczenia występujące w sprężonym powietrzu, wykorzystując w tym celu własności fizyczne inne niż wymiary cząstek zanieczyszczeń. Przy wykorzystaniu oddziaływania dowolnego pola sił stosuje się również nazwę filtr energetyczny.