Osuszanie absorpcyjne

Z Encyklopedia pneumatyki

Osuszanie absorpcyjne jest procesem chemicznym gdzie para wodna wiązana jest z materiałem absorpcyjnym. Materiał ten może znajdować się w stanie stałym lub ciekłym. Często używane są tu chlorek sodu i kwas siarkowy co oznacza, że należy brać pod uwagę możliwość korozji. Ta metoda nie jest szeroko rozpowszechniona i wymaga dużych ilości materiału absorpcyjnego. Punkt rosy jest obniżany w ograniczonym stopniu.

Bibliografia