Położenie normalne zaworu

Z Encyklopedia pneumatyki

Położenie zaworu, w którym sygnał sterujący nie działa na jego część przełączającą.