Porównanie sprężarek wyporowych i dynamicznych

Z Encyklopedia pneumatyki

Krzywa wydajności sprężarek odśrodkowych różni się wyraźnie od podobnej krzywej wydajności dla sprężarek wyporowych. Sprężarka odśrodkowa jest maszyną o zróżnicowanej wydajności i stałym ciśnieniu, natomiast sprężarka wyporowa jest maszyną o stałej wydajności i zmiennym ciśnieniu.

Wykres przedstawia krzywe dociążania dla sprężarki odśrodkowej i sprężarki wyporowej podczas zmiany dociążania przy stałej prędkości obrotowej.

Inną różnicą jest np. to, że sprężarka wyporowa uzyskuje większy spręż nawet przy małej prędkości w odróżnieniu od osiągających dużą prędkość sprężarek odśrodkowych. Sprężarki odśrodkowe są natomiast przystosowane do dużych ilości przepływającego powietrza.