Przecieki

Z Encyklopedia pneumatyki

Niezamierzony bądź nieunikniony przepływ powietrza przez nieszczelności w elementach pneumatycznych:

  • wewnętrzne (eng. internal); w szczelinach wewnętrznych elementu
  • zewnętrzne (eng. external); z wnętrza elementu do atmosfery