Przemiana izochoryczna

Z Encyklopedia pneumatyki
Izochoryczna zmiana stanu oznacza wzrost ciśnienia przy stałej objętości.

Podgrzewanie gazu w zamkniętym zbiorniku jest przykładem przemiany izochorycznej. Ilość ciepła określona jest wzorem:

$ q = m \times c_v \times (T_2 - T_1) $

  • $ q $ - ilość ciepła $ [J] $
  • $ m $ - masa $ [kg] $
  • $ c_v $ - ciepło właściwe przy stałej objętości $ [\frac{J}{kg} \times K] $
  • $ T $ - temperatura bezwzględna $ [K] $

Zobacz też

Bibliografia