Przetwarzanie informacji

Z Encyklopedia pneumatyki

Ogół wszystkich niezbędnych operacji do tego, by na podstawie sygnałów wejściowych otrzymać określone sygnały wyjściowe.