Przewód sztywny lub półsztywny

Z Encyklopedia pneumatyki

Przewód pneumatyczny wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego, służący do łączenia elementów nie zmieniających względem siebie położenia.