Siła na tłoczysku

Z Encyklopedia pneumatyki

Siła wytwarzana przez tłoczysko siłownika. Jest równa jest iloczynowi ciśnienia (w komorze) i powierzchni rzeczywistej tłoka, bez uwzględnienia oporów tarcia. W przypadku siłowników dwustronnego działania siłę należy podawać dla obu kierunków ruchu tłoka.

Zobacz też