Siłownik pneumatyczny

Z Encyklopedia pneumatyki

Pneumatyczny element wykonawczy o ruchu liniowym, przetwarza energię sprężonego gazu na energię mechaniczną ruchu posuwisto-zwrotnego. Siłowniki pneumatyczne dzielimy ze względu na konstrukcję: tłokowe, beztłoczyskowe, nurnikowe, membranowe (przeponowe), mieszkowe, fałdowe itd. Ze względu na działanie wyróżniamy siłowniki jednostronnego działania i dwustronnego działania.