Silnik elektryczny

Z Encyklopedia pneumatyki

Najczęściej spotykanym silnikiem elektrycznym jest trójfazowy silnik indukcyjny. Ten typ silnika można spotkać w każdej gałęzi przemysłu. Cichy i niezawodny stanowi ważny element wielu urządzeń np. sprężarek. Silnik elektryczny składa się z dwóch podstawowych części: stacjonarnego stojana i obracającego się wirnika. Stojan wytwarza wirujące pole magnetyczne, a wirnik przetwarza tę energię na ruch np. na energię mechaniczną.

Przesunięcie między uzwojeniami generatora powoduje sinusoidalny kształt krzywej napięcia w systemie. Maksymalna wartość napięcia ma takie samo przesunięcie jak przesunięcie uzwojeń generatora.

Stojan jest podłączony do trójfazowej sieci zasilającej. Prąd w uzwojeniach stojana wzbudza dynamiczne wirujące pole magnetyczne, które indukuje prąd w wirniku i wzbudza również tam pole magnetyczne. Interakcja między polami magnetycznymi stojana i wirnika powoduje moment obrotowy, który z kolei powoduje obracanie się magnetycznego (poślizg). Zależność tę opisuje wzór:

$ n = 2 \times \ f \times \frac{60}{p} $

  • $ n $ - synchroniczna prędkość obrotowa $ [\frac{obr}{min}] $
  • $ f $ - częstotliwość prądu w sieci zasilającej [Hz]
  • $ p $ - liczba biegunów