Stan ustalony

Z Encyklopedia pneumatyki

Stan elementu, w którym wartość określonej charakterystycznej wielkości nie ulega zmianie w czasie.