Sterowanie centralne

Z Encyklopedia pneumatyki

Sterowanie centralne w połączeniu ze sprężarkami oznacza już inteligentny system sterowania. Podstawowym jego zadaniem jest utrzymanie założonego ciśnienia w obrębie wąskiego przedziału wartości i możliwie najbardziej ekonomiczna praca instalacji sprężarek. Aby to osiągnąć system musi być w stanie przewidzieć co wydarzy się w instalacji sprężarek i w tym samym czasie rejestrować dociążenie sprężarki. System odczytuje jak szybko zmienia się wartość ciśnienia w dół lub do góry (pochodna ciśnienia względem czasu).

Sterowana centralnie instalacja sprężarkowa

Przy pomocy tych wartości system może przeprowadzić obliczenia które pozwolą przewidzieć pobór powietrza i na przykład pracę sprężarki w stanie odciążenia / dociążenia lub uruchomienia / wyłączenia sprężarki. W prawidłowo zwymiarowanej instalacji wartość ciśnienia powinna mieścić się w przedziale ± 0,2 bar. Niezwykle ważną rzeczą dla ekonomiki pracy jest fakt, że system centralnego sterowania wybiera sprężarkę lub kombinację sprężarek, jeżeli do systemu włączone są sprężarki o różnej wydajności. Sprężarki będą pracowały niemal stale w stanie dociążenia co zminimalizuje ich pracę na biegu jałowym i poprawi ekonomikę pracy systemu. Inną zaletą kompleksowego systemu sterowania jest to, że generalnie do systemu można podłączać starsze maszyny co pozwala w stosunkowo łatwy sposób modernizować park maszynowy jako całość. Wzrasta ekonomika pracy i dostępność maszyn.

Bibliografia dodatkowa