Sterowanie funkcji czasu

Z Encyklopedia pneumatyki

Takie sterowanie przebiegiem procesu, w którym realizacja kolejnych taktów zależy od czasu ich trwania.