Sterowanie funkcji drogi

Z Encyklopedia pneumatyki

Sterowanie przebiegiem procesu, w którym realizacja kolejnych taktów zależy od wykonania przemieszczenia.