Sterowanie pneumatyczne

Z Encyklopedia pneumatyki

Sterowanie odbywające się poprzez zmiany ciśnienia powietrza w komorze.

  • bezpośrednie (direct pressure control); położenie części ruchomych jest sterowane bezpośrednio przez zmianę ciśnienia sterowania:
  • pośrednie (indirect pressure control); położenie części ruchomych jest sterowane za pomocą zmiany ciśnienia w elemencie pośrednim:
    • z wykorzystaniem wzrostu ciśnienia
    • z wykorzystaniem spadku ciśnienia