Sygnał analogowy

Z Encyklopedia pneumatyki

Sygnał jako element ciągłego zbioru sygnału, w którym parametr informacji może przyjmować dowolne wartości z danego przedziału.