Sygnał dyskretny

Z Encyklopedia pneumatyki

Sygnał jako element dyskretnego zbioru sygnałów, w którym parametr informacji może przyjmować ograniczoną liczbę wartości. Sygnały dyskretne dzielimy na próbkowane, kwantowane i kodowane - czyli cyfrowe.