Szkodliwa objętość sprężarki

Z Encyklopedia pneumatyki

Objętość wewnątrz przestrzeni sprężania, która zawiera gaz pozostający w sprężarce po zakończeniu cyklu sprężania. Zmiana objętości szkodliwej w sprężarkach tłokowych powoduje zmniejszenie stopnia napełnienia i w konsekwencji i zmniejszenie wydajności sprężarki. Objętość szkodliwa jest zmieniana przy pomocy podłączonych zewnętrznie zbiorników.