Termodynamika

Z Encyklopedia pneumatyki

Podstawowe zasady

Pierwszą podstawową zasadą termodynamiki jest prawo przyrody, którego nie można udowodnić, ale które jednocześnie jest przyjmowane bez wątpliwości. Mówi ono, że energii ani nie można stworzyć ani jej zniszczyć z czego wynika, że całkowita energia w danym systemie jest stała.[1]

Druga podstawowa zasada termodynamiki mówi, że ciepło nie może nigdy „samoistnie" być przekazane z jednego źródła do drugiego, cieplejszego źródła. Oznacza to, że energię potrzebną do pracy można uzyskać tylko poprzez przejście z wyższego do niższego poziomu temperatury. Dlatego na przykład w silniku cieplnym przekształcenie danej ilości ciepła na pracę mechaniczną może mieć miejsce tylko wtedy gdy pewna część tego ciepła jest jednocześnie odprowadzana bez przetwarzania go na pracę.[2]

Przypisy

  1. Atlas Copco, Technika Sprężonego Powietrza - poradnik (Atlas Copco Airpower NV), 14
  2. Atlas Copco, Technika Sprężonego Powietrza - poradnik (Atlas Copco Airpower NV), 14