Układ pneumatyczny sterujący

Z Encyklopedia pneumatyki

Zespół elementów pneumatycznych realizujących w układzie funkcje sterujące.