Znormalizowana atmosfera odniesienia

Z Encyklopedia pneumatyki

Warunki określone za pomocą parametrów, których wartości podano w normie międzynarodowej ISO 8778, stosowane do przedstawiania wyników badań i charakterystyk elementów pneumatyki, w celu zapewnienia ich porównywalności. Symbol znormalizowanej atmosfery odniesienia (ANR) podaje się za wyrażeniem danej wielkości. Parametry znormalizowanej atmosfery odniesienia to: