Przetwarzanie informacji: Historia wersji

Z Encyklopedia pneumatyki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 09:34, 4 kwi 2014Ozz (dyskusja | edycje). . (142 bajty) (+142). . (Utworzono nową stronę "Ogół wszystkich niezbędnych operacji do tego, by na podstawie sygnałów wejściowych otrzymać określone sygnały wyjściowe.")