Nominalne warunki

Z Encyklopedia pneumatyki

Określone na podstawie badań warunki stanu ustalonego, zalecane do użytkowania elementu. Nazywane na ogół w katalogach - wielkościami nominalnymi (oznaczane indeksem n).