Pneumatyczny element czasowy

Z Encyklopedia pneumatyki

Element pneumatyczny działający jako "przekaźnik czasowy". Pojawienie się (lub zanik) pneumatycznego sygnału binarnego na wejściu powoduje po określonym czasie pojawienie się (lub zanik) sygnału na wyjściu. Odstęp czasowy, może być stały, lub nastawiany.