Przemiany gazowe

Z Encyklopedia pneumatyki

Zmiany stanu gazu można analizować obserwując wykres p/V. Potrzebne przy tym byłyby właściwie trzy osie dla zmiennych p, V i T. Wraz ze zmianą stanu gazu poruszamy się po krzywej na powierzchni bryły, która obrazuje tę przemianę. Jednakże zwykle rozważamy krzywą powstałą na jednej z trzech płaszczyzn, najczęściej jest to płaszczyzna p/V. Możemy wyróżnić pięć różnych zmian stanu gazu:

Bibliografia