Siłownik tandem

Z Encyklopedia pneumatyki

Napęd złożony z dwóch siłowników tej samej średnicy, połączonych szeregowo o wspólnym tłoczysku, na którym następuje sumowanie sił obu siłowników.