Sygnał impulsowy

Z Encyklopedia pneumatyki

Sygnał cyfrowy wyróżniający się tym, że informacja o odtwarzanej wielkości fizycznej jest dostępna tylko w określonych przedziałach czasu, przy czym nośnikami tej informacji są parametry impulsów.