Charakterystyka

Z Encyklopedia pneumatyki

Zależność, która opisuje czynniki wpływające na działanie elementu, urządzenia lub całego układu pneumatycznego.

Zobacz też

Charakterystyka regulacyjna

Charakterystyka przepływowa